Nowe towary w magazynie!

Przeszukuj ponad 210 nowych silników

Na przykład: Skoda Fabia 1.9 lub kod silnika: ATD

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz w formacie PDF

Formularz odstąpienia od umowy

(wydrukuj, wypełnij i wyślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dotyczy:

AUTOKOMA PL
Zdrojowa 78
43-384 Jaworze
Polska
tel.: 690 336 216
e-mail: autokoma.pl01@gmail.com

— Niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy dotyczącej tego towaru/od umowy o świadczenie tej usługi(*):

— Data zamówienia/data odbioru (*):

— Numer zamówienia/numer przesyłki (*):

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*):

— Adres konsumenta(-ów) (*):

– Data:

— Podpis konsumenta(-ów) (*) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest składany w formie papierowej)

…………………………………………….

(*) Przekreślić, jeśli nie dotyczy.